Prawo do odstąpienia od umowy

1.1 Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego PROLED Piotr Majewski przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Osiedle Piastów Śląskich 12/2, 47-100 Strzelce Opolskie lub mailowo: sklep@opolereklama.pl.
1.2 Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru.
1.3 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, innymi słowy, usług lub towarów zindywidualizowanych na specjalne zamówienie klienta.
1.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres: PROLED Piotr Majewski Osiedle Piastów Śląskich 12/2, 47-100 Strzelce Opolskie.
1.5 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
1.6 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.